Chuyên ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh

15/06/2016

 

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin kinh doanh

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết từ việc mô hình hóa các quy trình kinh doanh, quản lý của doanh nghiệp đến phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin. Với những học phần cơ bản bao gồm cả kiến thức công nghệ thông tin, quản trị cùng với những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành giúp sinh viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết các bài toán kinh tế và quản trị các hệ thống thông tin trong các tổ chức.

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực đảm nhiệm các vị trí chuyên viên phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin cho tổ chức, chuyên viên xây dựng và quản trị dữ liệu cho hệ thống thông tin của tổ chức, chuyên viên tư vấn cho các tổ chức trong việc lựa chọn mua và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, nhà quản trị hệ thống và định hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho tổ chức (CIO – Chief Information Officer).

 

 

Đối tác liên kết