Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh

15/06/2016

Ngành: Thống kê kinh tế

Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh

Trình độ đào tạo: Đại học

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết