Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh

15/06/2016

Ngành: Thống kê kinh tế

Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Thống kê kinh doanh được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế, kiến thức chuyên sâu phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê kinh doanh và kỹ năng phân tích dữ liệu thị trường; kỹ năng nghiên cứu thị trường, phân tích kinh doanh.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc thống kê và phân tích trong doanh nghiệp, các tổ chức và công ty cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường; hệ thống thống kê nhà nước; các tổ chức kinh tế - xã hội có nhu cầu nghiên cứu và phân tích dữ liệu; thành lập tổ chức cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, tư vấn kinh doanh và tiếp thị.

 

 

Đối tác liên kết