Chuyên ngành: Toán tài chính

15/06/2016

Ngành: Toán kinh tế

Chuyên ngành: Toán tài chính

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Toán tài chính được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế và có kiến thức chuyên sâu về toán ứng dụng, thống kê, tin học; các kiến thức về tài chính hiện đại như phân tích định giá tài sản tài chính, chứng khoán phái sinh, phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư và dự báo tài chính. Sinh viên có khả năng nghiên cứu, phân tích và tư vấn đầu tư tài chính trên cơ sở ứng dụng các phương pháp toán học, xử lý dữ liệu và kỹ thuật tính toán hiện đại.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân có nhu cầu phân tích tài chính.

 

 

 

Đối tác liên kết