Chuyên ngành: Kế toán công

15/06/2016

Ngành: Kế toán

Chuyên ngành: Kế toán công

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán công được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chuyên ngành Kế toán công cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kế toán cho các đơn vị trong khu vực công và kiểm toán nhà nước.

Sinh viên tốt nghiệp đủ năng lực tổ chức, thực hiện công tác kế toán cho các loại hình đơn vị trong khu vực công; có khả năng tư vấn về kế toán, kiểm toán cho các tổ chức, doanh nghiệp cũng như các đơn vị công trong nền kinh tế; có năng lực ngoại ngữ chuyên ngành để thực hiện công tác kế toán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như các tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á; ngoài ra, sinh viên còn có thể tham gia giảng dạy về kế toán cho các trường trung cấp, cao đẳng và đại học có đào tạo chuyên ngành quản trị, tài chính, kế toán.

 

 

 

Đối tác liên kết