Chuyên ngành: Thị trường vốn

15/06/2016

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Thị trường vốn

Trình độ đào tạo: Đại học

 

 
Chương trình đào tạo chuyên ngành Thị trường vốn được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.
Chương trình cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hoạt động của thị trường vốn cũng như các tổ chức, doanh nghiệp tham gia thị trường. Sinh viên có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực thị trường tài chính nói chung và thị trường vốn nói riêng.
Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc như chuyên viên môi giới, tài chính, phân tích đầu tư, tư vấn tài chính, quản lý danh mục đầu tư tại các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, chuyên viên tín dụng, giao dịch viên tại ngân hàng.
 

 

 

Đối tác liên kết