Chuyên ngành: Ngân hàng

15/06/2016

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Ngân hàng

Trình độ đào tạo: Đại học

 

 
Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.
Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về trong lĩnh vực ngân hàng và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết giúp cho người học có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng-tài chính để hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế. 
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức, định chế tài chính phi ngân hàng như công ty tài chính, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp hoặc tại các cơ quan quản lý nhà nước. 
 

 

 

Đối tác liên kết