Chuyên ngành: Đầu tư tài chính

15/06/2016

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Đầu tư tài chính

Trình độ đào tạo: Đại học

 

 
Chương trình đào tạo chuyên ngành Đầu tư tài chính được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.
Chương trình cung cấp kiến thức về hệ thống tài chính tiền tệ của thế giới và Việt Nam, kiến thức về các loại tài sản tài chính, quy tắc, cách thức giao dịch trên thị trường, cách thức quản lý tài sản, quá trình thiết lập và quản lý danh mục đầu tư, các chiến lược đầu tư và phân bổ tài sản. Sinh viên có khả năng tự học để thi lấy các chứng chỉ hành nghề tài chính - kế toán trên thế giới. 
Sinh viên tốt nghiệp có năng lực trở thành chuyên gia tài chính tại các tổ chức như các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, định chế ngân hàng và tài chính trong nước và quốc tế.
 

 

 

Đối tác liên kết