Chuyên ngành: Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính

15/06/2016

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính

Trình độ đào tạo: Đại học

 

 
Chương trình đào tạo chuyên ngành Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.
Chương trình trang bị các nguyên tắc chung của hoạt động bảo hiểm và thị trường bảo hiểm, quản trị các doanh nghiệp bảo hiểm và đặc biệt là khả năng định phí bảo hiểm; khả năng tự học và phát triển để thi lấy các chứng chỉ tài chính - kế toán chuyên nghiệp trên thế giới. 
Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành chuyên gia tài chính, bảo hiểm tại các doanh nghiệp, các định chế ngân hàng và tài chính, các công ty kiểm toán trong nước và quốc tế.
 

 

 

Đối tác liên kết