Chuyên ngành: Tài chính quốc tế

15/06/2016

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Tài chính quốc tế

Trình độ đào tạo: Đại học

 

 
Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính quốc tế được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.
Chương trình đào tạo chuyên sâu về tài chính quốc tế và quản trị tài chính công ty đa quốc gia. Sinh viên được trang bị khả năng tự học và phát triển các kiến thức đã học để thi lấy các chứng chỉ tài chính - kế toán của các tổ chức nghề nghiệp trên thế giới. 
Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành chuyên gia tài chính quốc tế, chuyên gia kinh doanh ngoại hối tại các doanh nghiệp, các định chế ngân hàng và tài chính, các công ty kiểm toán trong nước và quốc tế.
 

 

 

Đối tác liên kết