Chuyên ngành: Tài chính

15/06/2016

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Tài chính

Trình độ đào tạo: Đại học

 

 
Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.
Chương trình trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện các quyết định quản trị tài chính công ty như quyết định đầu tư, lựa chọn cấu trúc vốn, chính sách phân phối; các kỹ năng nghề nghiệp như thẩm định dự án đầu tư, quản lý vốn luân chuyển, quản lý hàng tồn kho, quản trị tiền mặt, phân tích tài chính. Sinh viên có khả năng phát triển và tự học các chứng chỉ tài chính - kế toán chuyên nghiệp trên thế giới. 
Sinh viên tốt nghiệp có năng lực trở thành chuyên gia tài chính ở các doanh nghiệp, định chế tài chính-ngân hàng, công ty kiểm toán trong nước và quốc tế.
 

 

 

Đối tác liên kết