Chuyên ngành: Thuế

15/06/2016

Ngành: Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành: Thuế

Trình độ đào tạo: Đại học

 

· Chương trình đào tạo chuyên ngành Thuế được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.
 
· Chương trình cung cấp kiến thức chuyên sâu về thuế, về pháp luật, tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, quản trị và kinh doanh quốc tế…;  các kỹ năng phân tích thuế và tư vấn thuế; vận dụng các kiến thức thuế vào trong quản lý tài chính và kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp, cơ quan tài chính, thuế, hải quan từ trung ương đến địa phương; các kỹ năng tương tự trong các chương trình đào tạo tài chính, kế toán và quản trị kinh doanh.
 
· Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí liên quan đến tài chính, thuế, hải quan ở các cơ quan trung ương và địa phương; các doanh nghiệp, định chế tài chính, công ty kiểm toán trong nước và quốc tế; công ty tư vấn thuế trong nước và quốc tế. 
 

 

 

Đối tác liên kết