Chuyên ngành: Quản trị lữ hành

15/06/2016

Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chuyên ngành: Quản trị lữ hành

Trình độ đào tạo: Đại học

 

Thông báo tuyển sinh

Đại học chính quy

 

Liên thông đại học chính quy

 

Văn bằng 2 đại học chính quy

 

 

Đối tác liên kết