Chuyên ngành: Ngoại thương

15/06/2016

Ngành: Kinh doanh quốc tế

Chuyên ngành: Ngoại thương

Trình độ đào tạo: Đại học

 

 

 

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngoại thương được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 trường đại học uy tín trên thế giới.

Chương trình trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng kinh doanh xuất nhập khẩu như: quản trị xuất nhập khẩu, marketing tại các thị trường quốc tế, nghiệp vụ logistics và thủ tục hải quan, các hiệp định, chính sách thương mại tự do giữa các quốc gia và luật thương mại quốc tế; thành thạo ngoại ngữ và kỹ năng đàm phán để tìm kiếm khách hàng, thương lượng, ký kết hợp đồng ngoại thương.

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm vị trí quản lý, tư vấn chính sách thương mại tại các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại và đầu tư, cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, các ban quản lý dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tổ chức của Liên hiệp quốc và của Chính phủ về lĩnh vực thương mại quốc tế.

 

 

 

Đối tác liên kết