Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Thuế trong kinh doanh (Chương trình Chuẩn)

Thuế trong kinh doanh

Chương trình Thuế trong kinh doanh thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng cung cấp kiến thức nền tảng chung của khối ngành Kinh tế – Quản trị – Tài chính – Kế toán và kiến thức chuyên sâu về Thuế một cách hệ thống gắn liền với sự vận động của môi trường kinh doanh. Sự phát triển của nền kinh tế cùng với cơ chế tự khai tự nộp thuế tạo ra sự tương tác ngày càng lớn giữa cá nhân và doanh nghiệp với hệ thống thuế làm gia tăng nhu cầu về các chuyên gia thuế trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Chương trình Cử nhân Thuế trong kinh doanh được xây dựng nhằm cung cấp cho thị trường nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng làm việc độc lập, năng động, tự tin và có trách nhiệm. Cử nhân Thuế trong kinh doanh sẽ giúp cho các đơn vị kinh doanh giải quyết các vấn đề về thuế và hoạch định thuế hiệu quả, giảm thiểu các rủi ro về thuế, góp phần xây dựng các doanh nghiệp phát triển bền vững. Chiến lược tập trung vào tương lai (future-focused strategy) được chương trình Thuế trong kinh doanh xây dựng trên nền tảng quá trình giáo dục liên tục, kết hợp với trải nghiệm thực tế, mạng lưới cựu sinh viên đang hoạt động rộng khắp mang đến những đầu ra tốt nhất cho sinh viên.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.