Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Thuế (Chương trình Chuẩn)

Thuế 

Nền kinh tế số, hội nhập kinh tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành dịch vụ về thuế tạo ra nhu cầu ngày càng lớn về quản lý thuế, tư vấn thuế, hoạch định thuế và đại lý thuế. Chính vì vậy, mục tiêu chung của chương trình cử nhân Thuế UEH là chuẩn bị cho bạn: (i) Nền tảng kiến thức vững chắc về Tài chính – Ngân hàng, kế toán, kiểm toán liên quan đến thị trường tài chính và báo cáo tài chính; (ii) Kiến thức chuyên sâu về quản lý và tuân thủ thuế đối với các loại thuế trong nước, thuế quốc tế. (iii) Khả năng phân tích vấn đề, đề xuất giải pháp hiệu quả cho các nghiệp vụ thuế phát sinh, tư vấn thuế và hoạch định thuế; (iv) Các kỹ năng cá nhân quan trọng cần thiết để theo đuổi các cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong lĩnh vực thuế. Bạn sẽ được chuẩn bị các phẩm chất cần thiết để trở thành các chuyên gia, nhà quản lý xuất sắc trong lĩnh vực thuế. Ngoài ra, cùng với mục tiêu chung của UEH là trờ thành trường đại học định hướng nghiên cứu, chương trình cử nhân Thuế sẽ giúp bạn phát triển tư duy định lượng và năng lực thông tin để có thể trở thành nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thuế.

Chương trình Thuế UEH đã và đang phát triển nhiều mối quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý thuế, các doanh nghiệp hàng đầu thế giới về tư vấn thuế, cũng như các đại lý thuế, các công ty kế toán kiểm toán uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bạn sẽ được học những kinh nghiệm quý báu thông qua các giảng viên thực tế từ doanh nghiệp, tham quan doanh nghiệp và tham gia các khóa huấn luyện tại các doanh nghiệp đầu ngành. Vì thế, sau khi tốt nghiệp cử nhân Thuế UEH, bạn sẽ có việc làm ngay tại các công ty dịch vụ về thuế và có cơ hội lớn để trở thành những nhà quản lý cấp trung khoảng 5 năm sau khi tốt nghiệp.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201_02

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM