Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Thông báo về việc nộp hồ sơ trực tuyến chương trình đào tạo thạc sĩ – đợt 2 – năm 2021

Theo thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh quyết định áp dụng Chỉ thị 16 từ ngày 09/7/2021. Do đó, Trường điều chỉnh thời gian và hình thức nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến (online). Ứng viên nộp hồ sơ tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ đợt 2 – năm 2021 truy cập vào địa chỉ sau để tạo/cập nhật hồ sơ:

– Địa chỉ đăng nhập: hosothacsi.ueh.edu.vn Vui lòng hoàn tất hồ sơ và gửi hồ sơ đến Viện Đào tạo Sau đại học trước ngày 27/8/2021

Các ứng viên vui lòng thực hiện và theo dõi Quy trình 04 bước sau:

ỨNG VIÊN VUI LÒNG XEM VÀ THỰC HIỆN CÁC BƯỚC SAU

BƯỚC 1 BƯỚC 2 BƯỚC 3 BƯỚC 4
CẬP NHẬT HỒ SƠ ĐÓNG TIỀN IN HỒ SƠ BẢN GIẤY CẬP NHẬT TRẠNG THÁI HỒ SƠ
Thực hiện:

Ứng viên nộp hồ sơ: tự thực hiện

Thực hiện:

Ứng viên nộp hồ sơ: tự thực hiện

Thực hiện:

Ứng viên chuẩn bị bản giấy và gửi hồ sơ

 

Thực hiện:

Chuyên viên Viện Đào tạo Sau đại hoc thực hiện cập nhật tình trạng hồ sơ

Các ứng viên cập nhật hồ sơ online: hosothacsi.ueh.edu.vnhosothacsi.ueh.edu.vn

Sau khi cập nhật, các ứng viên có thể xem lại và điều chỉnh thông tin cho chính xác

 

Tại mục “VI. THÔNG TIN THANH TOÁN – và chọn link “Thanh toán tại đây”

 

 

– Phiếu đăng ký (1)
– Lý lịch (2)
– Bản sao văn bằng
– bản sao bảng điểm
– Các loại giấy tờ khác (chứng chỉ ngoại ngữ, giấy chứng nhận bổ túc kiến thức,…),- Ảnh 3×4,…
Gửi đến:
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC – UEH
59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM(Hồ sơ Tuyển sinh cao học)
Viện Đào tạo Sau đại học nhận hồ sơ bản giấy và cập nhật tình trạng “HỒ SƠ HOÀN TẤT”

 

Sau khi Viện ĐTSĐH cập nhật trạng thái hồ sơ “HỒ SƠ HOÀN TẤT” các ứng viên không thể hiệu chỉnh thông tin của mình.

Đăng nhập và xem tại

hosothacsi.ueh.edu.vn

Lưu ý:

(1) :Ứng viên chọn nút “Lưu tạm” trong thời gian cập nhật hồ sơ

(2): Ứng viên chọ nút “Hoàn thành” để lưu hồ sơ để chuyển sang BƯỚC 2, BƯỚC 3 – Khi chọn mục “Hoàn thành” hồ sơ không thể sửa đổi được

Đăng nhập và xem tại

hosothacsi.ueh.edu.vn – chọn đường link tại mục “VI. THÔNG TIN THANH TOÁN” để thanh toán trực tuyến

 

Đăng nhập và in

hosothacsi.ueh.edu.vn

Chọn nút (1), (2) sau khi nhấn nút [Hoàn thành]

 

 

 

Viện Đào tạo Sau đại học nhận hồ sơ bản giấy và cập nhật trạng thái “HỒ SƠ HOÀN TẤT”.
Trạng thái của hồ sơ của bạn:

  • Đang thực hiện/Đã hoàn tất
Trạng thái của hồ sơ của bạn:

  • Chưa ghi nhận đóng phí/Đã đóng phí
Trạng thái của hồ sơ của bạn:

  • Đang thực hiện/Đã hoàn tất
Trạng thái của hồ sơ của bạn:

  • Chưa hoàn tất/Viện Đào tạo đã nhận hồ sơ
Ghi chú:

Ứng viên cân nhắc khi chon mục

– Chỉ chọn khi cập nhật hồ sơ đầy đủ

Ghi chú:

Tại mục này, ứng viên thanh toán tiền hồ sơ

Ghi chú:

Tại bước này, Hệ thống sẽ gửi email thông báo xác nhận người học tạo hồ sơ thành công

 

Ghi chú:

Tại bước này, Hệ thống sẽ gửi email xác nhận Viện Đào tạo Sau đại học đã nhận hồ sơ bản giấy qua đường bưu điện

Vui lòng gửi bản giấy qua đường bưu điện chậm nhất ngày 15/9/2021. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

(Ghi chú: Hồ sơ tuyển sinh cao học)

Hiện các địa phương đang thực hiện giãn cách, các ứng viên rất khó khăn thực hiện sao y/chứng thực các loại giấy tờ. Do đó, các ứng viên có thể gửi các loại giấy tờ – kể cả các loại giấy tờ chưa được sao y/công chứng. Trường sẽ đề nghị người học bổ sung sau khi trúng tuyển.

Các vấn đề cần trao đổi, vui lòng gửi email đến Viện Đào tạo Sau đại học: sdh@ueh.edu.vn