Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Thông báo Tư vấn chọn hướng đào tạo cao học Khóa 29

Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức buổi tư vấn chọn hướng đào tạo (hướng nghiên cứu và hướng ứng dụng) cho học viên cao học khóa 29, cụ thể như sau:

– Thời gian: 10g00 ngày 31/10/2020

– Địa điểm: Hội trường A.116 – Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Sau buổi tư vấn chọn hướng đào tạo, học viên cao học khóa 29 các chuyên ngành kể trên có nguyện vọng chọn hướng nghiên cứu sẽ tiến hành đăng ký thông qua website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (http://online.sdh.ueh.edu.vn) đến hết ngày 08/11/2020.

Học viên không đăng ký xem như mặc định chọn hướng ứng dụng, Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết những trường hợp thay đổi hướng đào tạo sau khi kết thúc thời hạn đăng ký.

Trân trọng.


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HƯỚNG ĐÀO TẠO CHO HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 29

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cá nhân tại website Đăng ký học phần (tại đây);

Bước 2: Chọn mục Đăng ký hướng đào tạo:

Bước 3: Học viên chọn hướng đào tạo theo nguyện vọng và bấm Lưu dữ liệu:

Trong thời hạn đăng ký nếu học viên muốn thay đổi hướng đào tạo thì thực hiện lại Bước 3. Kết thúc thời hạn đăng ký website Đăng ký học phần sẽ tự động khóa nút Lưu dữ liệu, học viên không thể thay đổi sau thời hạn trên.