Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Thông báo Điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA) Khóa 9 và Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM) Khóa 4

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA) Khóa 9 và Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM) Khóa 4 về điểm chuẩn trúng tuyển như sau:

– Môn GMAT: từ 05 điểm trở lên (thang điểm 10);

– Phỏng vấn: từ 05 điểm trở lên (thang điểm 10);

– Ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ.