Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kinh tế chính trị (Chương trình Chuẩn)

Kinh tế chính trị

Ngành Kinh tế chính trị (PE) trình độ đại học, được thiết kế với một chương trình cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế chính trị nắm vững kiến thức của ngành, trở thành người phân tích kinh tế có năng lực, có tư duy khoa học phản biện, biết giải quyết vấn đề sáng tạo, biết truyền đạt tri thức hiệu quả, người ra quyết định có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Có thể tiếp tục học tập sau đại học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài thuộc lĩnh vực Kinh tế chính trị.

Mã đăng ký xét tuyển: 7310102

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chương trình có đào tạo song ngành tích hợp (4,5 năm, 02 bằng cử nhân): Kinh tế chính trị – Luật và quản trị địa phương (Xem chi tiết chương trình tại đây)

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM