Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Công nghệ Tài chính (Chương trình Chuẩn)

Công nghệ Tài chính (FinTech)

Ngành Công nghệ tài chính đào tạo sinh viên trở thành nhà quản trị/ quản lý hiểu biết và áp dụng công nghệ mới (AI, Big data, Blockchain, Deep learning, Machine learning, VR/AR) trong tài chính để đưa ra các giải pháp công nghệ tạo tác động đến các lĩnh vực của thị trường tài chính cũng như tạo ra các nền tảng, sản phẩm tài chính bằng công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo hợp tác cùng các doanh nghiệp, trường đại học nước ngoài để hỗ trợ sinh viên triển khai các dự án công nghệ tài chính thực tế tại các định chế tài chính, doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp, vườn ươm công nghệ nhằm giúp sinh viên học hỏi, rèn luyện và trải nghiệm môi trường làm việc công nghệ tài chính chuyên nghiệp. 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc tại các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty chứng khoán, các công ty tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực phát triển và cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ; đơn vị công/ tư chuyển giao khoa học và công nghệ; công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340205

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.