Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Công nghệ Marketing (Chương trình Chuẩn)

Công nghệ Marketing 

Cử nhân ngành Marketing kỹ thuật số đào tạo các kiến thức, kỹ năng, và năng lực làm việc về việc sử dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, và công nghệ trong việc hiểu hành trình khách hàng, để đưa ra các quyết định marketing phù hợp và chính xác. Sinh viên được trang bị thêm các kiến thức nền tảng về marketing kỹ thuật số, thiết kế trải nghiệm khách hàng dựa vào các công cụ số, thiết kế, xây dựng, nội dung videos, hình ảnh dựa vào mong muốn của từng nhóm khách hàng. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kiến thức nền tảng về kinh doanh quốc tế, quản trị, tài chính, kế toán, logistics. Sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng phân tích đánh giá môi trường kinh doanh quốc tế, kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, làm việc nhóm và ngoại ngữ. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được rèn luyện các năng lực tự chủ, tinh thần học tập suốt đời và có trách nhiệm, đạo đức với cộng đồng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các bộ phận về nghiên cứu thị trường, phân tích marketing, phân tích dữ liệu, quản lý quảng cáo, quản trị media, trưởng phòng marketing.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340114_td

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.