Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Thạc sĩ Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường: Quản trị “dấu chân” tác động của doanh nghiệp đến môi trường và xã hội

Cao học Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường: Quản trị “dấu chân” tác động của doanh nghiệp đến môi trường và xã hội

Chương trình cao học Quản Trị Bền Vững Doanh Nghiệp và Môi trường (Corporate Sustainability and Environmental Management – CSEM) hướng ứng dụng là một chương trình liên ngành quản trị – tài chính – môi trường được xây dựng với mục tiêu quốc tế hoá cơ hội nghề nghiệp của học viên trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển và quản trị bền vững nhận được sự quan tâm lớn từ cả hai phía Chính phủ và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 

Đối tượng của chương trình hướng đến các: Cán bộ và chuyên viên làm việc tại các doanh nghiệp niêm yết, quỹ đầu tư, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp FDI, các nhân sự công tác trong nhóm khu vực công liên quan đến phát triển bền vững.

Dựa trên khung đào tạo của các trường đại học uy tín hàng đầu thế giới

Chương trình mang đến học viên những kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp một cách bền vững tích hợp các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường đặt trong bối cảnh nền kinh tế số. 

Quản trị bền vững doanh nghiệp ngày nay luôn đi cùng với quản trị “dấu chân” tác động của doanh nghiệp đến môi trường và xã hội. Vì thế chương trình đồng thời trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng về: (i) Kinh tế tuần hoàn, (ii) Kinh doanh và tài chính bền vững, (iii) Ứng dụng chuyển đổi số để quản trị doanh nghiệp và môi trường hướng đến mục tiêu giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu, và kỹ năng thực hành cần thiết như phân tích dự án đầu tư bền vững, đánh giá và xây dựng báo cáo tác động môi trường, thiết lập hệ thống báo cáo quản trị bền vững, v.v.   Đặc biệt, để phù hợp với định hướng nghề nghiệp của học viên, phần kiến thức chuyên ngành được chia làm hai nhánh: Tài chính bền vững và Quản trị bền vững để học viên lựa chọn. 

Học viên tốt nghiệp chương trình vì thế có sự tự tin hội nhập vào thị trường lao động trong nước và quốc tế với nhiều lựa chọn việc làm hấp dẫn ở khu vực kinh tế tư nhân, tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp FDI, tổ chức tài chính, và kể cả các cơ quan khu vực công.

Những điểm nổi bất Cao học Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường

  • Lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam và chỉ có ở UEH;
  • Là một chương trình liên ngành quản trị – tài chính – kỹ thuật môi trường;
  • Được xây dựng với mục tiêu quốc tế hoá cơ hội nghề nghiệp của học viên trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển và quản trị bền vững nhận được sự quan tâm lớn của cả xã hội;
  • Phần kiến thức chuyên ngành được chia làm hai nhánh: Tài chính bền vững và Quản trị bền vững để học viên lựa chọn phù hợp với định hướng nghề nghiệp của học viên;
  • Đội ngũ giảng viên tâm huyết, được đào tạo bài bản, đa ngành, có kinh nghiệm giảng dạy và có nhiều công bố quốc tế; 
  • Được xây dựng trên cơ sở khảo sát ý kiến của các bên liên quan (đặc biệt là nhu cầu của các nhà tuyển dụng) và tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu thế giới. 

Xem thêm thông tin Tuyển sinh Thạc sĩ Đợt 1/2022 tại đây 

Xem thêm thông tin chương trình đào tạo chi tiết Thạc sĩ Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường tại đây 

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG NGHIỆP

SỰ KIỆN TUYỂN SINH