GIỚI THIỆU NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH


NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - mă ngành: D340101 gồm các chuyên ngành:

- Quản trị;           

- Quản trị chất lượng;                              

- Du lịch.


GIỚI THIỆU VỀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH

1 Chuyên ngành Quản trị

Mục tiêu đào tạo: Kiến thức chung về lư luận chính trị và pháp luật của Nhà nước, am hiểu về kinh tế-xă hội, và phương pháp nghiên cứu khoa học.

-         Kiến thức về các chức năng của một đơn vị kinh doanh như tài chính, nhân sự, marketing, điều hành.

-         Kiến thức về định hướng chiến lược kinh doanh, các kiến thức về tổ chức và hành vi tổ chức.

Kiến thức về phát triển tư duy kinh doanh, trang bị kỹ năng nhận diện vấn đề.

Kiến thức về môi trường luật pháp, văn hóa, xă hội và đaọ đức để có thể có phản ứng kinh doanh thích hợp trước sự biến đổi của những môi trường.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị có năng lực làm việc với chức danh quản trị gia điều hành ở các cấp, nhà kinh doanh bên trong công ty (intra-entrepreneur), nhà kinh doanh bên ngoài công ty, có khả năng phát triển và biến các dự án kinh doanh thành hiện thực (entrepreneur).

 

2 Chuyên ngành Quản trị chất lượng    

-         Mục tiêu đào tạo: Kiến thức chung về lư luận chính trị và pháp luật của nhà nước.

Kiến thức cơ bản về kinh tế-xă hội, và phương pháp nghiên cứu khoa học.

Kiến thức về quản trị chất lượng như các phương thức quản trị chất lượng hiệu quả, các chức năng của quản trị chất lượng và các kỹ thuật hỗ trợ trong quản trị chất lượng.

Kiến thức về các chức năng của một đơn vị kinh doanh như tài chính, nhân sự, marketing, điều hành, môi trường kinh doanh, chiến lược kinh doanh, các kiến thức về tổ chức và hành vi tổ chức.

-         Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị chất lượng có năng lực làm việc với vị trí chuyên gia quản trị chất lượng tại các doanh nghiệp, giám đốc dự án triển khai chất lượng, chuyên gia tư vấn tại các công ty tư vấn triền khai các chương tŕnh quản trị chất lượng.

 

 

3. Chuyên ngành Du lịch

-         Mục tiêu đào tạo Kiến thức nền tảng về quản trị du lịch.

-         Kiến thức về quản trị đặc trưng trong lĩnh vực du lịch nói chung và quản trị lữ hành nói riêng.

Kiến thức về các vấn đề như tổ chức kinh doanh lữ hành, phân tích tài chính trong hoạt động du lịch, quản trị nhân sự, tâm lư du khách, phát triển sản phẩm lữ hành, hiếu khách.

-         Kiến thức tin học cần thiết để sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện để giao tiếp và làm việc với khách hàng và đối tác trong và ngoài nước.

Kiến thức về nghệ thuật giao tiếp theo phong cách văn hoá quốc tế, biết cách làm việc theo đội nhóm và hiểu các nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại và du lịch theo thông lệ quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Du lịch có năng lực làm việc tại các doanh nghiệp du lịch với các chức danh: quản trị điều hành tour, quản trị nhà hàng, quản trị tiền sảnh, quản trị tiếp thị du lịch, quản trị bán hàng, quản trị nhân lực, quản trị tài chính du lịch, quản trị dự án đầu tư phát triển du lịch.